Nedir?

Teknolojinin yani DSL ve fiber altyapılarının gelişmesiyle geniş bant internet hizmetleri yaygın bir kullanıma sahip oldu. İnternet hizmetlerindeki bu gelişim, işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını da bu doğrultuda yönlendirmeye başlarken işletmelerdeki analog santraller artık yerini hızlı bir şekilde IP santrallere bırakmaya başladı ..

IP santraller, internet hattı üzerinden bağlantı sağlayabildiğinden günümüzde işletmeler için iletişimi sağlayabilmede en karlı çözüm olabilmektedir.

Analog santrallerdeki en büyük gider ve zaman kaybı olan kablolalama gereksinimini ortadan kaldırdığından kurulum maliyeti daha düşük seviyede olabilmektedir. Bunun yanında IP santrale dahil aboneler ile kendi aralarında ücretsiz konuşabilme imkanı sağlanabildiğinden analog santrala göre iletişim giderleri daha düşük olabilmektedir.

Analog santrallarda sabit bir masa telefonuna bağlı kalınmasının yanında IP santral kullanımında mobil cihazlar uygun programlarla IP santral abonesi olabilmektedir. Bu da işletme dışında farklı yerlerde aynı network üzerinden iletişim sağlayabileceğinden iletişim maliyetlerini düşürebilmektedir.

Analog santrallarda iç ve dış hat kapasite artırımı, ilave donanım ve modüllerle sınırlı sayıda yükseltilebileceğinden maliyeti arttırabilmektedir. IP telefon santralları, yazılım tabanlı olduğundan IP abone lisansı ile kolaylıkla abone sayısı artırımı yapılabilmektedir.

IP santralların analog santrallardan diğer bir farkı da evrensel SIP standardını destekleyen ürünler kullanılabilmesidir. Yani analog santrallarda sadece santral üreticisine ait telefon modelleri kullanılabiliyorken IP PBX santrallar evrensel SIP standardına sahip donanımlar ile kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde IP santrallar, farklı marka donanım ve yazılımlarla uyumlu olup ses, görüntü ve veri iletişimi sağlayabilmektedir.

SIP (Oturum Başlatma Protokolü) nedir?

SIP yani Session Initiation Protocol (Oturum Başlatma Protokolü) VOIP telefon aramalarını oluşturmak, ayarlamak ve bitirmek için kullanılan bir işaretleşme protokolüdür.

SIP, IETF (İnternet Mühendislik Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş ve RFC 3261 olarak yayınlanmıştır.

Kısacası genel anlamıyla SIP, bir telefon konuşması oluşturmak için gerekli olan iletişimi tanımlar.

SIP, VOIP dünyasında çok hızlı bir şekilde yaygınlık kazanmıştır. HTTP protokolüne benzeyen bu protokol, metin tabanlı, oldukça açık ve esnektir. Bu yüzden büyük ölçüde H323 standardının yerini almıştır.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.