Nedir?

Üretim Yönetimi Sistemi (MES), üretimde kullanılan her türlü metot ile aracın toplandığı, çevrimiçi olarak entegre edilen bilgisayar destekli bir sistemdir. 


MES dört temel işlevi yerine getirir.

 •    - Eş zamanlı veri toplar. (örneğin barkod tarama verisi).
 •    - Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar.
 •    - Planlama ve muhasebe gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
 •    - ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.

MESA [Manufacturing Execution Solutions Association] Nedir?

 •   - MES’i sahiplenen ilk kuruluştur.
 •   - MES standartlarının oluşturulmasını sağlamıştır.
 •   - MESA; yazılım şirketleri, son kullanıcılar ve akademisyen üyelerden oluşmaktadır.
 •   - CoralReef® MES yazılımı, C-MES standartlarına uygundur.   

Modül ve Özellikler

MES Neden Gereklidir?

 •   - Üretim süreçlerinde izlenebilirlik ihtiyacı,
 •   - Kritik ürün süreçlerinde takip zorunluluğu,(hızlı tüketim ürünleri,emniyet ürünleri vs.)
 •   - Üretim süreçlerinde otomasyon ihtiyacı,
 •   - Maliyet etkin (cost effective) ürünler için üretimi optimize etme gerekliliği,
 •   - Üretim aktivitelerinin gerçek zamanlı maliyetlerinin takip zorunluluğu,
 •   - Kalite değerlerinin izlenebilirliği ve kontrolü.

Klasik Sistemlerin Zayıf Yönleri

 •   - Güncel olmayan veriler,
 •   - Kaba planlama,
 •   - Geri bildirimde gecikme,
 •   - Esneklikten yoksunluk,
 •   - Yanlış kapasite hesabı.
Düşük Maliyet, Maksimum Verim ...
Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.