Nedir?

Azure Backup, verilerinizi Microsoft bulutunda yedeklemek ve geri yüklemek için kullandığınız hizmettir. Var olan şirket içi veya şirket dışı yedekleme çözümünüzün yerine, güvenilir, güvenli ve maliyet açısından rekabetçi bir bulut tabanlı çözüm sunar. Ayrıca, bulutta çalıştırılan varlıkları korumaya yardımcı olur. Azure Backup ölçeklenebilir, dayanıklı ve yüksek oranda kullanılabilir olan birinci sınıf bir altyapı üzerine kurulmuş kurtarma hizmetleri sağlar.

Azure Backup'ı neden kullanmalısınız?

Geleneksel yedekleme çözümleri, bulutu disk veya bantlara benzer bir uç nokta olarak işleyecek şekilde gelişim göstermiştir. Bu yaklaşım basit olmakla birlikte, aynı zamanda sınırlıdır. Bu yaklaşım, alttaki bulut platformundan tam anlamıyla faydalanmaz ve verimsiz, pahalı bir çözüme dönüşür. Buna karşılık, Azure Backup güçlü ve uygun maliyetli bir bulut yedekleme çözümünün sağladığı tüm avantajları sunar. Azure Backup'ın sağladığı en önemli avantajlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Özellik Avantaj
Otomatik depolama yönetimi Şirket içi depolama cihazlar için büyük sermaye harcamalarına gerek duyulmaz. Azure Backup, yedekleme alanını otomatik olarak ayırıp yönetir ve "kullandıkça öde" tüketim modelini kullanır.
Sınırsız ölçekleme Bakım ve izleme işlemlerinin ek yükü olmadan, yüksek kullanılabilirlik garantilerinden faydalanın. Azure Backup, izinsiz olmayan otomatik ölçeklendirme özelliklerine sahip Azure bulutunun temelindeki güçten ve ölçeğinden faydalanır.
Birden çok depolama seçeneği

İhtiyaca göre yedekleme alanınızı seçin: 

 • Yerel olarak yedekli depolama blok blobu, fiyat açısından temkinli davranan müşteriler için ideal niteliktedir ve yine de verilerin yerel donanım arızalarına karşı korunmasına yardımcı olur. 
 • Coğrafi çoğaltma depolama blok blobu, eşleştirilmiş bir veri merkezinde üç ek kopya sağlar. Bu ek kopyalar, Azure sitesi düzeyinde bir olağanüstü durum oluştuğunda dahi yedekleme verilerinizin yüksek oranda kullanılabilir olmasının sağlanmasına yardımcı olur.
Sınırsız veri aktarımı Backup kasasından gerçekleştirilen bir geri yükleme işlemi sırasında herhangi bir çıkış (giden) veri aktarımı için ücret tahsil edilmez. Azure'a gelen veriler de ücretsizdir. Kullanılabilir olduğunda, içeri aktarma hizmeti ile çalışır.
Veri şifrelemesi Veri şifrelemesi, genel bulutta müşteri verilerinin güvenli şekilde iletilmesini ve depolanmasını olanaklı kılar. Şifreleme parolası kaynakta depolanır ve hiçbir zaman Azure'a iletilmez veya burada depolanmaz. Şifreleme anahtarı, verilerin herhangi bir kısmının geri yüklenmesi için gereklidir ve yalnızca müşteri, hizmetteki verilere tam erişim sahibidir.
Uygulamayla tutarlı yedekleme Windows üzerindeki uygulamayla tutarlı yedeklemeler, geri yükleme sırasında düzeltme gereksiniminin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur; bu da kurtarma süresi hedefini kısaltır. Bu, müşterilerin çalışır duruma daha hızlı bir şekilde dönmesine olanak tanır.
Uzun vadeli bekletme Müşteriler, şirket dışı bant yedekleme çözümlerine harcama yapmak yerine, bant benzeri cazip bir çözümü uygun maliyetle sunan Azure'a yedekleme yapabilir.

Azure Backup bileşenleri

Backup bir karma yedekleme çözümü olduğundan, uçtan uca yedeklemeyi ve geri yükleme iş akışlarını olanaklı kılmak üzere birlikte çalışan birden çok bileşenden oluşur.

Dağıtım senaryoları
Bileşen Azure'da dağıtılabilir mi? Şirket içinde dağıtılabilir mi? Hedef depolama desteklenir
Azure Backup aracısı Evet
Azure Backup aracısı, Azure'da çalışan herhangi bir Windows Server VM üzerinde dağıtılabilir.
Evet
Azure Backup aracısı, herhangi bir Windows Server VM veya fiziksel makinesi üzerinde dağıtılabilir.
Azure Backup kasası
System Center Data Protection Manager (DPM) Evet
System Center DPM'yi kullanarak Azure'da iş yüklerini koruma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Evet
Veri merkezinizde iş yüklerini ve VM'leri koruma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yerel olarak bağlı disk, Azure Backup kasası, bant (yalnızca şirket içi)
Azure Backup Sunucusu Evet
Azure Backup'ı kullanarak Azure'da iş yüklerini koruma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Evet
Azure Backup'ı kullanarak Azure'da iş yüklerini koruma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yerel olarak bağlı disk, Azure Backup kasası
Azure Backup (VM uzantısı) Evet
Azure yapısının parçası
Hizmet olarak Azure altyapısı (IaaS) sanal makinelerinin yedeklemesine yöneliktir.
Hayır
Veri merkezinizdeki sanal makineleri yedeklemek için System Center DPM'yi kullanın.
Azure Backup kasası

Bileşen Düzeyinde Avantajlar ve Sınırlamalar
Bileşen Avantajlar Sınırlamalar Kurtarma ayrıntı düzeyi
Azure Backup (MARS) aracısı
 • Windows işletim sisteminin yüklü olduğu fiziksel veya sanal bir makinede (VM'ler şirket içinde veya Azure üzerinde herhangi bir konumda olabilir) dosya ve klasörleri yedekleyin. 
 • Ayrı bir yedekleme sunucusu gerekli değildir.
 • Azure Backup Kasası'nı kullanır.
 • Günde üç kez gerçekleştirilen yedekleme/dosya düzeyinde geri yükleme
 • Yalnızca dosya/klasör/birim düzeyinde geri yükleme (uygulama kullanılmaz) 
 • Linux desteği yok
dosyalar/klasörler/birimler
System Center Data Protection Manager
 • Uygulama kullanan anlık görüntüler (VSS)
 • Yedeklemelerin alınma zamanı için tam esneklik
 • Kurtarma ayrıntı düzeyi (tümü)
 • Azure Backup kasasını kullanabilir
 • Linux desteği (Hyper-V üzerinde barındırılıyorsa)
 • Heterojen destek eksikliği (VMware VM yedekleme, Oracle iş yükü yedekleme).
dosyalar/klasörler/birimler /VM'ler/uygulamalar
Microsoft Azure Backup Sunucusu
 • Uygulama kullanan anlık görüntüler (VSS)
 • Yedeklemelerin alınma zamanı için tam esneklik
 • Kurtarma ayrıntı düzeyi (tümü) 
 • Azure Backup kasasını kullanabilir
 • Linux desteği (Hyper-V üzerinde barındırılıyorsa)
 • System Center lisansı gerektirmez
 • Heterojen destek eksikliği (VMware VM yedekleme, Oracle iş yükü yedekleme).
 • Her zaman canlı Azure aboneliği gerektirir
 • Bant yedekleme desteği yoktur
dosyalar/klasörler/birimler /VM'ler/uygulamalar
Azure IaaS VM Backup
 • Windows/Linux için yerel yedeklemeler
 • Belirli bir aracı yüklemesi gerekmez
 • Yedekleme altyapısı gerekmeden yapı düzeyinde yedekleme
 • Günde bir kez yedekleme/disk düzeyinde geri yükleme
 • Şirket içi yedekleme gerçekleştirilemez
VM'ler
Tüm diskler (PowerShell kullanarak)

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.