Nedir?

eBA Doküman Yönetim Sistemi; kurumun ya da organizasyonun kurumsal hafızasını düzenler, geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur. Diğer bir ifade ile, şirketlerin yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, belge, doküman gibi yazılı ya da görsel öğelerin oluşturulması, saklanması ve bu bilgilere güvenli ve hızlı bir şekilde çevrimiçi erişilmesini sağlar. Özetle kağıtsız ofis yönetim sistemi diye de tanımlayabiliriz.

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi; iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik otomasyona taşınması ve diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak, işletmelerin karlılığını artıran, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç geliştirme platformudur. Kurumsal süreçlerin, standartlaşması, optimizasyonu, hızlandırılması ve otomasyonu için iş akışı sistemlerine ihtiyaç duyarız. Bu tip sistemler, doküman ve formları akıllı hale getirerek elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

Faydaları

eBA Doküman Yönetimi, eBA Capture ve eBA İş Akışı modülleri ile kurumda kağıtsız ofis dönüşümünü çok hızlı bir şekilde sağlayabilir,tüm iş süreçlerinizin ve kurumsal dokümanlarınızın elektronik ortamda paylaşılmasını ve takibini gerçekleştirebilirsiniz.

eBA Doküman Yönetimi sayesinde kurumsal hafızanızı oluşturup, eBA İş Akışı yardımıyla bu dokümanlarınızın elektronik ortamda kurum içerisinde dolaşmasını sağlayabilir, eBA Capture sayesinde tüm fiziksel dokümanlarınızın hızlı bir şekilde elektronik dokümanlara çevirebilirsiniz.

İş süreçlerinizin standardizasyon ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerinizin performansını iyileştirebilirsiniz. Böylece süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunabilirsiniz.

eBA ile mevcut operasyonel sistemlerle kolay entegre edilebilir iş süreçlerini geliştirebilirsiniz. Özelleştirilebilir katmanı ile kurumun mevcut alt yapısındaki süreçlerle tam uyumlu çalıştırabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.