Nedir?

TexProd® [Tekstil Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi];


Tekstil işletmelerinde oluşturulan; pazarlama, üretim ve kalite politikalarının esnek olarak uygulanmasını, üretimin izlenebilirliğini ve kaynakların optimum kullanılmasını sağlayan, 
‘Tekstil Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi’ dir.

Modül ve Özellikler


TexProd® İplik (Büküm - Aktarma - Boya) İş Akışı


Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Boya Reçetesi -Tekstüre - Aktarma - Büküm- Fikse - Boyama - Katlama - Final Aktarma - Kalite Kontrol - Paketleme - Barkodlu Sevkiyat- Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler


TexProd® İplik (Büküm - Aktarma - Boya) Hedeflenen Faydalar

 • - Ayrıntılı stok kart tanımlamaları, lot/seri bazında stok takibi yapılabilmesi,
 • - Tüm boya reçetelerinin tanımlanabilmesi,
 • - Ayrıntılı operasyon ve rota tanımlamalarının yapılabilmesi,
 • - Partileme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • - Parti birleştirme, parti bölme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • - Parti bazında refakat kartlarının basılabilmesi,
 • - İzlenen tüm makineler için gant şeması üzerinde proses yüklemelerinin yapılabilmesi,
 • - Fiili proses durumlarının görsel olarak gerçek zamanlı izlenebilmesi,
 • - Makine kapasite doluluk raporlarının alınabilmesi,
 • - Parti bazında reçete atamalarının yapılabilmesi, parti reçete dökümlerinin alınabilmesi,
 • - Barkodlu üretim girişlerinin (iş emri, personel ve makine) yapılabilmesi,
 • - Barkodu duruş kayıtlarının yapılabilmesi,
 • - Makine/üretim merkezi bazında; üretim, randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,
 • - İşletme duruş analizlerinin yapılabilmesi,
 • - Proses koşularının (sıcaklık, nem, basınç, hız, en vb.) ayrıntılı izlenebilmesi,
 • - Operasyonel testlerin tanımlanabilmesi ve test sonuçlarının arşivlenebilmesi,
 • - Barkodlu kutu\koli\çuval etiketlerinin basılabilmesi,
 • - Operasyon bazında ayrıntılı maliyet raporlarının alınabilmesi,
 • - Sipariş, kalite, müşteri bazlı kârlılık raporlarının alınabilmesi.


TexProd® Dokuma İş Akışı


Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Reçete (Düzboya / Baskı) - Mal Açma - Partileme - Dikiş - Kasar - Boyama - Yıkama - Halat Açma - Baskı - Buharlama - Kurutma - Apre- Varak - Zımpara - Şardan - Kalite Kontrol - Barkodlu Top Etiket - Sevkiyat - Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler


TexProd® Dokuma Hedeflenen Faydalar

 • - Ayrıntılı dokuma desen tanımlamalarının yapılabilmesi,
 • - Atkı ve çözgü raporlarının tanımlanabilmesi,
 • - Ayrıntılı stok kart tanımlanabilmesi ve lot/seri bazında stok takibinin yapılabilmesi,
 • - Sipariş girişinde, hammadde ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi, satın alma isteği ve/veya yarı       mamul siparişi açılabilmesi,
 • - İplik ön hazırlık operasyonlarından hambez kalite kontrole kadarki tüm operasyonların takip     edilebilmesi,
 • - Tezgah bazlı veya lüvert bazlı dokuma iş emirleri oluşturulabilmesi,
 • - Takip edilen tüm proseslerin gant şemasında zaman planlamasının yapılabilmesi, fiili durumun    izlenebilmesi,
 • - El terminalleri aracılığı ile tezgah başında iplik lot atamalarının yada değişikliklerinin yapılabilmesi,
 • - El terminalleri aracılığı ile manuel duruş başlatma ve bitirme yapılabilmesi,
 • - Veri toplama cihazları ile atkı sayaç, atkı kopuş, çözgü kopuş, diğer duruş, devir ve top kesme    verilerinin online toplanabilmesi,
 • - Yönetim konsolu aracılığı ile tezgahlardan toplanan verilerin tezgah ve işletme bazlı online    izlenebilmesi,
 • - El terminalleri aracılığı ile top kesme sonrası üretim girişlerinin yapılabilmesi ve topların     barkodlanabilmesi,
 • - Top barkodu okutarak hambez kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, tüm üretim hatalarının fiili   metreleri ile toplanabilmesi,
 • - Barkodlu top etiketlerinin basılabilmesi. Etiketlerden hata bilgileri, kullanılan iplik ve lot bilgilerinin   basılabilmesi,
 • - Tezgah, vardiya, personel, kalite, işletme bazlı randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,
 • - İplik ve lot bazında üretim analizlerinin yapılabilmesi,
 • - Kalite kontrol top numarasından ham iplik lotuna kadar izlenebilirliğin sağlanabilmesi.


TexProd® Boya / Baskı İş Akışı


Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Reçete (Düzboya / Baskı) - Mal Açma - Partileme - Dikiş - Kasar - Boyama - Yıkama - Halat Açma - Baskı - Buharlama - Kurutma - Apre - Varak - Zımpara - Şardan - Kalite Kontrol - Barkodlu Top Eiket - Sevkiyat - Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler


TexProd® Boya / Baskı Hedeflenen Faydalar

 • - Ayrıntılı stok kart tanımlamaları, lot/seri bazında stok takibinin yapılabilmesi,
 • - Renk, desen, varyant bazında detaylı sipariş girişlerinin yapılabilmesi,
 • - Çalışılan tüm renk, desen ve varyant bilgilerinin ayrıntılı tanımlanabilmesi,
 • - Tüm proses reçetelerinin (ön hazırlık, düz boya, baskı, apre, yıkama vb.) tanımlanabilmesi,
 • - Ayrıntılı operasyon ve rota tanımlamalarının yapılabilmesi,
 • - Partileme işlemlerinin yapılabilmesi. 
 • - Parti birleştirme, parti bölme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • - Parti bazında refakat kartlarının basılabilmesi,
 • - İzlenen tüm makineler için gant şeması üzerinde proses yüklemelerinin yapılabilmesi.
 • - Fiili proses   durumlarının görsel olarak gerçek zamanlı izlenebilmesi,
 • - Makine kapasite doluluk raporlarının alınabilmesi,
 • - Parti bazında reçete atamalarının yapılabilmesi, parti reçete dökümlerinin alınabilmesi,
 • - Barkodlu üretim girişlerinin (iş emri, personel ve makine) yapılabilmesi,
 • - Proses koşularının (sıcaklık, nem, basınç, hız, en vb.) ayrıntılı izlenebilmesi,
 • - Operasyonel testlerin tanımlanabilmesi ve test sonuçlarının arşivlenebilmesi,
 • - Mamul kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, tüm üretim hatalarının fiili metreleri ile     toplanabilmesi,
 • - Barkodlu top etiketlerin basılabilmesi,
 • - Hata analizlerinin yapılabilmesi,
 • - Operasyon bazında ayrıntılı maliyet raporlarının alınabilmesi. Sipariş, kalite, müşteri bazlı kârlılık  
 •   raporlarının alınabilmesi,
 • - Barkodlu duruş kayıtlarının yapılabilmesi,
 • - Makine/üretim merkezi bazında; üretim, randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,
 • - İşletme duruş analizlerinin yapılabilmesi,
 • - Toz boya tartımlarının, hassas terazilere entegre olarak yapılabilmesi, fiili tartım miktarlarının  
 •   toplanabilmesi,
 • - Sıvı kimyevi mutfakları ile reçete entegrasyonunun sağlanabilmesi, fiili sarfiyatların alınabilmesi.
   


MODÜLLER

 • - Genel Bilgiler

İşletmelerin üretim merkezlerinin, ambarlarının, makinalarının, üretim hatalarının, duruş nedenlerinin, çalıştığı renklerinin, reçetelerinin, koli\çuval etiketlerinin vb. işletmeye has genel bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

 • - Stoklar

Stok olarak takip ettiği tüm ürünlerin stok kartlarının tanımlanabilmesi, lot kartlarının açılabilmesi, her türlü giriş, çıkış ve transfer işlemlerinin yapılabilmesi, anlık stokların stok kartı, lot ve seri bazında izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 • - Siparişler

Gerek satış gerek fason amaçlı, aldıkları tüm mamul ve/veya yarı mamul siparişlerini sisteme girebilmeleri sağlanmaktadır. Sipariş aşamasında hammadde stok yeterlilikleri kontrol edilebilmekte, ihtiyaç doğrultusunda hızlı satın alma istekleri ve yarı mamul siparişleri oluşturulabilmektedir.

 • - Planlama

Tüm üretim prosesleri detaylı bir şekilde tanımlanabilmekte, operasyon rotaları oluşturulabilmektedir. Girilen siparişler otomatik olarak planlamacının önüne düşmektedir.

Siparişler rota seçimine müteakip, partilere bölünebilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda farklı siparişlerde parti birleştirmesi yapılabilmektedir.  Her bir parti için refakat kartları ve kazan reçeteleri basılabilmektedir. Her bir proses için makine programlaması (gant şeması) yapılabilmektedir.

 • - Üretim

Çıkarılan refakat kartları üzerindeki iş emri, işlem göreceği makine ve işlemi gerçekleştiren personel barkodu okutmak suretiyle tüm üretim bilgileri, gerçek zamanlı olarak üretim sahasından giriş yapılabilmektedir.

Toplanan bilgiler  doğrultusunda üretim merkezi, makine, personel, stok kartı bazında üretim ve verimlilik raporları alınabilmektedir.

 • - Desenler

Baskı desenlerinin, şablonlarının ve varyantlarının tanımlanabilmesi sağlanmaktadır. Şablon bazında reçete bilgileri tanımlanabilmektedir. Dokuma desenlerinin, atkı ve çözgü raporlarının tanımlanabilmesi sağlanmaktadır.

 • - Ön Siparişler

Alınan ön siparişlerin girilebilmesi ve süreç takibinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Alınan renk çalışmaları, uygulanan reçete bilgileri ile birlikte girilebilme, onay süreçleri izlenebilmektedir.

 • - Geçici Kabul Muayene

Satın alınan ürünlere yapılan geçici kabul muayene testlerinin giriş yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 • - Kalite Kontrol

Gerek ham gerekse mamul ürünlere yapılan %100 kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, metre ve ağırlık ölçümlerinin yapılabilmesi,  hata bilgilerinin girilebilmesi ve barkodlu top etiketleri basılabilmesi sağlanabilmektedir.

 • - Planner

Takibi yapılan tüm makinaların gant şeması üzerinde planlama işlemlerinin yapılabilmesi ve gerçekleşen fiili zaman ve miktar bilgilerinin izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 • - Kartela Takip

Yapılan tüm kartelaların sisteme tanımlanabilmesi, barkodlu etiketlerin basılabilmesi sağlanabilmektedir. Yapılan kartelaların stok hareketlerinin gerçekleştirilebilmesi ve izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 • - Fuar Takip

Fuar veya müşteri ortamında, yapılan kartelalar üzerinden sipariş alınabilmesi ve bu siparişlerin fabrikaya gönderilebilmesi ve  üretim sistemine aktarılabilmesi sağlanabilmektedir.

 • - Sevkiyat

Top, koli veya çuvalları üzerindeki etiketlerde yer alan barkodlar okutulmak suretiyle hızlı sevkiyat yapılabilmekte, otomatik çeki listeleri basılabilmektedir. Sevkiyat fişleri birleştirilerek otomatik irsaliye dökümleri alınabilmektedir.

 • - Bakım

Tüm makinelerin bakım planları tanımlanabilmekte, toplu bakım iş emirleri oluşturulabilmektedir. Ayrıca plansız makine arızaları sistemde iş emri mantığı ile takip edilebilmektedir. Tüm bakım malzemelerin stok ve sarfiyatları izlenebilmektedir.

 • - Satınalma

İşletmenin ihtiyaç duyduğu tüm stok kalemlerinin isteklerinin açılması, piyasa araştırmalarının yapılması ve bu isteklerin satın alma siparişlerine dönüştürülebilmesi sağlanabilmektedir. Tedarikçi değerlendirme raporu alınabilmektedir.

 • - Maliyetler

İşletmenin maliyet dönemi boyunca yapmış olduğu tüm harcamalar, ilgili maliyet döneminde işlem gören tüm proseslere, belirlenen dağıtım anahtarları ile dağıtılabilmektedir.

Üretimindeki takip edilen her bir proses bazında, ilgili siparişin ne kadar maliyet ile üretildiği, bu maliyetin hangi maliyet unsurlarından oluştuğu detaylı bir şekilde raporlanabilmektedir.

 • - Toz Boya Tartım

Boyama işlemleri için çıkartılan boya reçetelerinde yer alan boyaların reçeteye göre istenen miktarda tartılmaları ve stok düşümleri sağlanabilmektedir.

 • - Ambar Yerleşim 

Gerek giriş esnasında gerekse mamul haline gelen barkodlu paketlerinin ambar yerleşimlerinin yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 • - Şablon Yerleşim 

Üretimde kullanılan şablonların barkodlanarak ambar yerleşimlerinin yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 • - Ticari Sistem Entegrasyonu

Üretim sisteminde tanımlanan ambar, cari ve stok kartlarının ticari sistem karşılıkları ile eşleştirilebilmesi,  gerçekleşen stok hareketlerinin ticari sistem ile entegrasyonu sağlanabilmektedir. 

Faydaları

Şablon Yerleşim 

 

   - Yeni çekilen tüm şablonların tanımlanabilmesi ve barkodlanabilmesi,

   - 3 seviyeli (koridor, raf, bölme) adres tanımlarının yapılabilmesi,

   - Barkodlu şablonların el terminalleri aracılığı ile adreslere yerleştirilebilmesi,

   - Desen bazında şablon adres sorgulamalarının yapılabilmesi,

   - Şablon sayısına göre adres önermelerinin alınabilmesi üretime veya numuneye giden şablonların giriş 

     ve çıkış hareketlerinin el terminalleri ile yapılabilmesi. 

 

Sıvı Kimyevi Mutfağı Entegrasyonları 

 

   - Eliar, ODS, TermoElektronica gibi Sıvı kimyevi mutfakları ile tam entegrasyonun sağlanabilmesi,

   - TexPROD ÜYS'nde oluşturulan parti reçetelerinin Sıvı Kimyevi Mutfağı'na otomatik

     gönderilebilmesi,

   - Sıvı kimyevi mutfağından partiye ait fiili proses başlangıç ve bitiş zamanlarının otomatik alınabilmesi,

   - Sıvı kimyevi mutfağından partiye ait fiili boya kimyevi sarfiyat bilgilerinin otomatik alınabilmesi,

   - Reçete bilgilerinin sıvı kimyevi mutfağına girişte ikincil işlemlerin ve olası giriş hatalarının

     önüne geçilebilmesi. 

 

TexProd Ek Modüller Kartela Takip 

 

   - Hazırlanan tüm kartelaların kayıt altına alınabilmesi,

   - Kartelalara barkodlu etiket basılabilmesi,

   - Kartela stoklarının (fabrika ve tüm satış lokasyonları) takip edilebilmesi,

   - Müşteri, kalite, desen, varyant, renk bazında kartela stok ve hareketlerinin

     analizlerinin yapılabilmesi. 

 

 Ticari Sistem Entegrasyonları 

 

   - Ambar tanımları, firma tanımları, stok kartları, hareket türleri, ölçü birimleri, döviz

     birimlerinin ticari sistem karşılıklarının tanımlanabilmesi,

   - Yeni tanımlanacak ambar, firma ve stok kartlarının ticari sisteme aktarılabilmesi,

   - Firmada TexProd Üretim yönetim ve Denetim Sistemi'nde gerçekleşen tüm satınalma, iade, satış, 

     ambarlar arası transfer, fason ve benzeri hareketlerinin ticari sisteme aktarılabilmesi,

   - Otomatik aktarım işlemleri sayesinde ikincil işlemlerin ve olası giriş hatalarının önüne geçilebilmesi.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.