Nedir?

CoralReef® [Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi];

Üretim işletmelerinde, hatasız bir üretim için hayati önemi olan bölümlerin; verimli ve doğru zamanlama ile üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri, kaliteli bir ürün üretebilmek için vazgeçilmez bir önkoşuldur. Karmaşık üretim sistemlerinin kontrol edilebilir, denetlenebilir ve izlenebilir olmasına olanak sağlayacak sistemlere ihtiyaç duyulur.
Bu amaçla tasarlanmış CoralReef®; işletmelerde ERP ile üretim sahası arasında entegrasyonu sağlayan, "MES-Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi" dir.
 

OEE [Overall Equipment Effectiveness - Toplam Ekipman Etkinliği];

OEE (Overall Equipment Effectiveness), bir makine,tezgah veya ekipmandan işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir ölçüm tekniğidir.

OEE hesaplamaları için 16 büyük kayıp verilerinin olması ve bazı kavramların biliniyor olması gerekir.

Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp

 •  Arıza Kayıpları
 •  Setup Ayar Kayıpları
 •  Takım Değişimi
 •  Başlangıç Kayıpları
 •  Küçük Duruşlar
 •  Hız Kayıpları
 •  Hatalı Üretim Ve Tamir  Kayıpları
 •  Kapatma Kayıpları

İş gücü Etkinliğini Kısıtlayan 4 Büyük Kayıp   

 • Yönetim Kayıpları
 • Hat Organizasyon Kayıpları
 • Üretim Hareket Kayıpları
 • Lojistik Kayıpları

Malzeme Ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp

 • Enerji Kayıpları
 • Jig, Kalıp Ve El Aleti Kayıpları
 • Ürün Kayıpları

3 Adet OEE Bileşeni Bulunur;

 • Ekipmanın kullanılabilirlik oranı (Availability)                          

Kullanılabilirlik = (Planlanmış Üretim Süresi -Plansız Duruş) / Planlanmış Üretim Süresi

 • Performans Oranı

Performans = (Standart Çevrim Zamanı*Üretim Miktarı) / (Planlanmış Üretim Süresi – Plansız Duruş)

 • Kalite Oranı

Kalite = Sağlam Ürün Miktarı / Toplam Üretim Miktarı

OEE    = Kullanılabilirlik * Performans * Kalite * 100

Bir MES uygulaması olan CoralReef; ERP bağımsız olarak çalışabildiği gibi istendiğinde ERP' lerle tam entegre de çalışabilien bir 'Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi' dir.

CoralReef ile üretim sahasında, malzemenin girişinden çıkışına kadar geçen tüm süreçler sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Dİğer bir deyişle; malzeme planlamasından mamulün oluşturulmasına kadar tüm süreçlerin barkodlu ve gerektiğinde el terminalleri ile yönetilebildiği makine markası bağımsız çalışabilen bir sistemdir.

Sistem PLC' lerle otomatik olarak entegre çalışabilmektedir.

CoralReef®'in ERP Sistemleriyle Entegrasyonu


CoralReef® Fabrika Üretim Takip Sistemi ile ERP programları ile tam entegre olarak tasarlanmıştır. IMT programı ile, CoralReef® ve ERP sistemlerinin çift yönlü entegrasyonu sağlanmaktadır. Entegrasyon işlemleri otomatik olarak yapılabilmekte ve modüler bazda zamanlanabilmektedir.

Modül ve Özellikler

MODÜLLER

Teknolojik Özellikleri

 • - İlişkisel veri tabanı desteği,
 • - MS SQL Server 2000,2005 ve 2008 desteği,
 • - Çoklu dil desteği,
 • - Dizayn edilebilir ekranlar,
 • - Kullanıcı tanımlı kural (rule) desteği,
 • - KPI (Key Performance Indicator) ve Dashboard uygulamaları,
 • - Office programları ile tam entegrasyon,  
 • - Kullanıcıya özgü raporlar yapılabilmesi,
 • - E-Posta ile rapor gönderimi,
 • - Office programları ile entegrasyon,
 • - Pivot raporlama,
 • - View, prosedür ve fonksiyon desteği,
 • - Rapor bazında yetkilendirme,
 • - Grafiksel raporlama.

Faydaları

Üretimde Maksimum Verimlilik...
Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.